2003

A nyertes pályázatok ünnepélyes díj-és oklevél-átadása

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma százezer forint értékben pályázatot hirdetett nappali tagozatos, az első diploma megszerzésére irányuló képzésben résztvevő könyvtár-informatika szakos egyetemi és főiskolai hallgatók számára. Pályázni a Kovács Máté életművéhez kapcsolódó témákban (a professzor által művelt könyvtári szakterületek: könyvtártörténet, -szociológia, -politika stb.) készült, befejezett tanulmánnyal, TDK- és szakdolgozattal lehetett. Az október közepéig beérkezett dolgozatok közül az Alapítvány kuratóriuma kettőt ítélt egyenlő díjazásra érdemesnek: a Debreceni Egyetem Matematikai és Informatikai Intézetének Komputergrafikai és Könyvtárinformatikai Tanszékén idén végzett Balla Ildikó ("Az információ és a könyvtár szerepe sikeres életpályák alakulásában") és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai és Könyvtártudományi Intézet Könyvtártudományi Tanszékének harmadéves hallgatója, Merc Hajnalka tanulmányát ("Magyarországról lexikonügyben").

A személyi jövedelemadó 1%-ból befolyt összeg

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma ezúton köszöni meg mindazok támogatását, akik a 2002. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát az alapítvány adószámára utalták át. Az összesen 72 944 forintot az alapító okiratban meghatározott céljaink megvalósítására fordítjuk.
A 2001-ben az alapítvány javára felajánlott összeget a kuratórium által a könyvtár-informatika szakos egyetemi és főiskolai hallgatók számára Kovács Máté életművéhez kapcsolódó témákban meghirdetett pályázat nyerteseinek jutalmazására fordítottuk.

Pályázati eredmények, a nyertes pályázatok megjelenése a szaksajtóban

A Kovács Máté Alapítvány 2002/2003. évi pályázatán nyertes Merc Hajnalka "Fél évszázad hazai lexikonkiadása" c. munkája a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros folyóirat augusztusi számában (49-57. p.)., Balla Ildikó "Az információ és a könyvtár szerepe sikeres életpályák alakulásában" c. tanulmánya pedig a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros folyóirat szeptemberi számában (36-43. p.). jelent meg nyomtatásban.