2010

Pályázati eredmények

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma a 2010. évre kiírt oktatói pályázatok kategóriájában Sipos Anna Magdolna (PTE FEEK Könyvtártudományi Intézet, Pécs) "A könyvtári hálózat tehát a korszerű könyvtári munka nélkülözhtetlen lácszeme" Kovács Máté szerepe a magyar könyvtárügy szabályozásáról szóló 1956. évi 5. számú törvényerejű rendelet létrejöttében" című, és Czövek Zoltán (NYME Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar, Szombathely) "Kovács Máté szerepe az egyetemi könyvtárosképzés létrehozásában és az 1952. évi minisztertanácsi határozatban" című dolgozatát jutalmazta. Az emléklapokkal kísért támogató ösztöndíjakat az Alapítvány kuratóriuma 2011. február végi kibővített ülésén adja át.

Megemlékezés Hajdúszoboszlón Kovács Máté születésének 104. évfordulóján

A megemlékezésen beszédet mondott Vida Lajos. Előadásának szövege megjelent a Hajdú-Bihar Megyei Közművelődési és Könyvtári Téka 2010. évi 4. számában (p. 25-28.), Kovács Mátéra emlékező gondolatok 2010. november 10-én, születésének 104. évfordulóján címmel.

A személyi jövedelemadó 1%-ból befolyt összeg

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma ezúton köszöni meg mindazok támogatását, akik 2009. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát a 2010. év elején az Alapítvány adószámára utalták át. A felajánlott összeget - 41.866,- Ft - a Kuratórium a 2010-es évre meghirdetett és beérkezett oktatói és hallgató pályázatok jutalmazására használja fel.
A korábbi évben az Alapítvány javára felajánlott összeget a Fülöp Géza születésének nyolcvanadik, halálának tizedik évfordulója alkalmából készülő kötet kiadási költségeinek kiegészítésére fordítottuk.

Fülöp Géza: Olvasási kultúra és könyvkiadás Magyarországon a felvilágosodás idején és a reformkorban (1772-1848)

A Kovács Máté Alapítvány kezdeményezését követően a Hatágú Síp Alapítvány kiadásában megjelent Fülöp Géza: Olvasási kultúra és könyvkiadás Magyarországon a felvilágosodás idején és a reformkorban (1772-1848) c. kandidátusi értekezése.

A kötet ismertetései:

A Kovács Máté Alapítvány pályázati felhívása, 2010.

PÁLYÁZAT

A Kovács Máté Alapítvány pályázatot hirdet informatikus-könyvtár szakos hallgatók, tanszéki oktatók és könyvtártörténeti kutatást végzők, Kovács Máté tanítványai, valamint életműve, ill. a korszak iránt érdeklődők számára.
Az Alapítvány alapító okiratában megjelölt célok teljesítésének tekinti a névadó életművének, általában a hazai könyv- és könyvtári kultúrának ápolását, története kutatásának szorgalmazását. Tevékenységének feltárása révén számos összefüggés tisztázható, ez hozzájárul a korszak megismeréséhez és megértéséhez; s fordítva: Kovács Máté életműve is csak az adott korral összefüggésben értelmezhető. Minél inkább feltárjuk életműve részleteit, annál inkább kitűnik, hogy mint korszakának meghatározó személyisége nemcsak saját korára, de tanítványai révén a halála utáni időszakra is befolyást gyakorolt. Ezért munkásságának kutatása hozzájárul az 1945 utáni könyvtártörténet megismeréséhez, feltárásához. Az Alapítvány kuratóriuma ennek a megfontolásnak a jegyében írja ki pályázatát a 2010. évre is: elsősorban a Kovács Máté hagyaték (OSZK Kézirattár 210 Fond), valamint munkahelyei (Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára, Akadémiai Könyvtár, ELTE-tanszék, OK(D)T, HNF) és más intézmények irattárának, levéltári/kéz- és gépiratos forrásainak hasznosítását várja el a pályázóktól.