2012

Kovács Máté emlékének ápolásáért - emlékplakett

Az Alapítvány kuratóriuma 2012. október 18-i ülésén emlékplakett létrehozását határozta el Kovács Máté emlékének ápolásáért elnevezéssel. A szabályzat kiegészítésére 2023. októberében került sor.

Az emlékplakett szabályzata

Az emlékplakett módosított szabályzata, 2023.

Visszaemlékezések Kovács Máté halálának negyvenedik évfordulóján

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2012. évi 8. számában megjelent Arnóth Károly és Vajda Kornél, 9. számában Suppné Tarnay Györgyi, 11. számában Kertész Gyuláné Kovács Mátéról szóló visszaemlékezése, 10. számában Kovács Mária tanulmánya.

Bényei Miklós a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2012. évi 11. számában - rövid magyarázószöveggel kísérve - közli Kovács Máté előadás-vázlatát, amely az IFLA 1972-es budapesti kongresszusára készült.

Ünnepi, kibővített kuratóriumi ülés Kovács Máté születésének 106. évfordulója alkalmából

2012. november 12-én fél három órai kezdettel az alapítvány ünnepi, kibővített kuratóriumi ülést tartott a MTA Könyvtárának Vasarely-termében. Az eseményen először került sor az idei évben alapított Kovács Máté emlékének ápolásáért elnevezésű emlékplakettek átadására.

Első alkalommal  Korompai Gáborné, a debreceni egyetemi könyvtár nyugalmazott osztályvezetője, Kovács Máté hagyatékának ápolójaként, több, róla szól tanulmány szerzőjeként, és Nagyné Kiss Mária - Kovács Máté írásai és a róla szóló irodalom bibliográfiája elkészítőjeként - érdemelte ki az elismerést.

A személyi jövedelemadó 1%-ból befolyt összeg

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma ezúton köszöni meg mindazok támogatását, akik 2011. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát a 2012. év elején az Alapítvány adószámára utalták át. A felajánlott összeget - 24.101,- Ft - a Kuratórium a 2012-es évben kiadásra kerülő emlékérem elkészítési költségeinek fedezésére használjuk fel.
A korábbi évben az Alapítvány javára felajánlott összegből a 2011-es évben megrendezett emlékülés utazási költségeit fedeztük.

Az év fiatal könyvtárosa 2012 különdíj átadása

Az idei évben a győri vándorgyűlés keretei között került sor a Kovács Máté Alapítvány által felajánlott Az év fiatal könyvtárosa különdíj átadására. A díjat Hicsik Dóra, a szabadkai Városi Könyvtár olvasószolgálatos könyvtárosa kapta. A pályázatra beadott dolgozatának címe: „Csak anyanyelvemen lehetek igazán én…” A szabadkai Városi Könyvtár magyar anyanyelvű olvasóinak helyzete, az anyanyelvű tájékoztatás hatékonyságának növelése. A díjat az Alapítványt létrehozó család és az Alapítvány kuratóriumának képviseletében dr. Kovács Ilona és Dr. Hangodi Ágnes adta át.

Barátné Hajdu Ágnes és Mándli Gyula képei a díjátadásról

Kovács Máté-emlékülés a győri vándorgyűlésen

A Kovács Máté Alapítvány névadójának 40. halálozási évfordulójára emlékezve ülést tartott 2012. július 13-án a MKE 44. vándorgyűlésén, Győrben.

Program:

Tóth Gyula: Kovács Máté erőfeszítései a könyvtárosképzés stabilizálása és fejlesztése érdekében
Maróti Andor: Mit köszönhet Kovács Máténak az egyetem népművelés szakos képzése?
Pogány György: Kovács Máté és a Magyar Enciklopédia
Pogányné Rózsa Gabriella: Tudomány vagy gyakorlat? Kovács Máté és Mátrai László könyvtárszakmai gondolatai
Mennyeiné Várszegi Judit: A helyismereti akcióbizottságoktól a honismereti prezentációs versenyekig. Kovács Máté hatása a magyarországi honismereti mozgalomra
Bényei Miklós: Kovács Máté és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (a tanulmány Könyvtári Figyelőben megjelent változata)

Barátné Hajdu Ágnes és Hangodi Ágnes fényképei

Korábbi nyertes pályázónk, Fülep Ádám fényképei

A Kovács Máté Alapítvány pályázati felhívása, 2012.

A Katalist levelezési listán olvasható az Alapítvány 2012. évi pályázati kiírása: A Kovács Máté Alapítvány pályázati felhívása A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma működése első évtizedében elsősorban a névadó életműve feltárására és megismertetésére igyekezett késztetni. Jóllehet ezen a téren szép eredményekről adhatunk számot, ez nem jelentheti azt, hogy Kovács Máté szerteágazó és sokoldalú életművét feltártnak tekintjük. Minden értéket megőrző habitusának köszönhetően hatalmas hagyatékában még számos kérdés kutatható, az OSZK-ban lévő iratanyag még sok feltáratlan adalékkal segítheti a múlt század középső harmadának művelődéstörténetét célzó kutatásokat. Ennek szorgalmazását, szervezését a kuratórium továbbra is feladatának tekinti.