2014

Ünnepi, kibővített kuratóriumi ülés Kovács Máté születésének 108. évfordulója alkalmából

2014. november 7-én 14 órai kezdettel az alapítvány ünnepi, kibővített kuratóriumi ülést tartott a MTA Könyvtár és Információs Központ Vasarely-termében. Az eseményen harmadszor került sor a tavalyelőtti évben alapított Kovács Máté emlékének ápolásáért elnevezésű emlékplakett átadására.

Az emlékplakettet dr. Makrai Imréné nyugalmazott könyvtárigazgató kapta. Az ünnepségen elhangzott laudáció szerint "szakmai pályafutásának alighanem egyik csúcspontja a városi könyvtár névfelvétele”.

A személyi jövedelemadó 1%-ból befolyt összeg

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma ezúton köszöni meg mindazok támogatását, akik 2013. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát a 2014. év elején az Alapítvány adószámára utalták át. A felajánlott összeget - 30.846-, Ft - a Kuratórium ösztöndíjakban megvalósuló célokra használja fel. A korábbi évben az Alapítvány javára felajánlott összegből a 2013-es évben átadott Az év fiatal könyvtárosa díj különdíjának költségeit fedeztük.

Az év fiatal könyvtárosa 2014 különdíj átadása

Az idei évben a soproni vándorgyűlés keretei között került sor a Kovács Máté Alapítvány által felajánlott Az év fiatal könyvtárosa különdíj átadására. A díjat Bedekovits Tamás, a bajai Eötvös József Főiskola Könyvtárának könyvtárosa kapta. A pályázatra beadott dolgozatának címe: Angol, könyvtáros szakmai-idegennyelvi kompetenciák fejlesztése a web 2.0 segítségével.

A díjátadásról készült fotókat Breznai Elvirának köszönhetjük.

A pályázat kísérőszövege és a projekt bemutatása

Az Alapítvány rendezvénye a 2014. évi MKE vándorgyűlésen

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének idei, Sopronban rendezett vándorgyűlésén a Kovács Máté Alapítvány könyvbemutatót tartott. Maróti Andor: A nélkülözhetetlen kultúra c. kötetéről és Kovács Máté kultúrafelfogásáról Dr. Tóth Gyula, a Kovács Máté Alapítvány elnöke és Dr. Bartos Éva, a Könyvtári Intézet ny. igazgatója, az Alapítvány kuratóriumi tagja beszélgetett a szerzővel.

Helyszín: Ligneum Látogató Központ

Időpont: 2014. július 18. (péntek) 11.00-12.30

A KELLO a helyszínen a kötet megvásárlására kedvezményes lehetőséget biztosított, melyet ezúton is megköszönünk.

A rendezvényen készült fényképeket Breznai Elvirának, Bedekovits Tamásnak és Czövek Zoltánnak köszönhetjük.

(meghívó)

Tanulmány a népműveléstudományról szóló Kovács Máté-írás megjelenésének 50. évfordulójára

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2014. évi májusi számában megjelent Maróti Andor: Kovács Máté a népművelés tudományáról című tanulmánya (37-40. p.)

A Kovács Máté Alapítvány pályázati felhívása, 2014.

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma továbbra is napirenden tartja a névadó munkásságának kutatását, feltárását és megismertetését. Kovács Máté szerteágazó és sokoldalú életművét távolról sem tekinthetjük feltártnak, hatalmas hagyatékában még számos kérdés kutatható.