doktoranduszok

Doktorandusz előadás a felsőfokú könyvtárosképzés kezdeteiről

Az Eszterházy Károly Egyetem Doktorandusz Önkormányzata és az Esterhazyanum Kutatócsoport 2016. november 17-én konferenciát szervezett a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Egerben, az újkori magyar művelődéstörténet tárgykörében. A konferencia helyszíne az egyetem Tittel Pál Könyvtára volt. A konferencia egyik előadója Fülep Ádám, az EKF Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum könyvtárosa, a Neveléstudományi Doktori Iskola PhD-hallgatója, az alapítvány ösztöndíjasa volt. Előadását A felsőfokú könyvtárosképzés kezdetei hazánkban, Kovács Máté idejében címmel tartotta meg.

Doktorandusz előadás Kovács Máté könyvtárigazgatói tevékenységének hatásairól

2015. november 10-én a kaposvári Egyetemi Könyvtárban Könyvtárak a tudomány és a felsőoktatás szolgálatában. 10 éves a Kaposvári Egyetem könyvtára, 80 éves az MKE címmel országos tudományos konferencia zajlott, amelynek egyik előadója Fülep Ádám, az EKF Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum, könyvtárosa, a Neveléstudományi Doktori Iskola I. évfolyamos PhD-hallgatója, az alapítvány korábbi ösztöndíjasa volt. Előadását Kovács Máté könyvtárigazgatói munkásságának tanulságai egy intézményi könyvtárfejlesztés számára címmel tartotta meg. 

Doktori védés Kovács Máté tevékenységének témájában

2013. december 12-én lezajlott  Patkósné Hanesz Andrea Kovács Máté művelődés- és könyvtárpolitikusi tevékenysége az Országos Könyvtárügyi Tanács  és az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács tükrében című PhD disszertációjának nyilvános vitája az ELTE BTK-n. A bírálóbiztosság a disszertációt cum laude értékeléssel fogadta el. A dolgozat elkészítését az Alapítvány ösztöndíj odaítélésével támogatta.

Patkósné Hanesz Andreának szeretettel gratulálunk!

A Kovács Máté Alapítvány pályázati felhívása, 2005/2006.

PÁLYÁZAT

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet a hazai felsőoktatási intézményekben tanuló arra érdemes, rászoruló informatikus könyvtáros szakos hallgatók és a könyvtári szakterület doktoranduszai rendszeres tanulmányi támogatására a 2005/2006. tanévre összesen 100.000 forint értékben. A tanév tíz hónapjára szóló, két félévre is bontható, havonkénti 10.000 forintos ösztöndíjat egy-egy pályázó nyerheti el. A támogatás feltétele a könyvtáros szakmában újabban megjelenő változások és az újdonságok magyarországi adaptációjának elmélyült tanulmányozása. Az elbírálás során előnyben részesülhetnek a Kovács Máté-életművel, ill. a professzor tevékenységéhez kapcsolódó ismeretterületekkel foglalkozó pályázatok, ezek eredményeit 2006 novemberében, a professzor születésének 100. évfordulójára tervezett konferencia alkalmával szeretnénk hasznosítani. A pályázathoz a fentiekre részletesen kitérő szakmai önéletrajzot, publikációs jegyzéket és egy, a pályázó könyvtárosképző oktatási intézményének oktatójától származó ajánlást kell benyújtani három példányban postán vagy személyesen a kuratórium titkárához, Dr. Hangodi Ágneshez, a benyújtás határideje 2005. november 30. A kuratórium pályázatot hirdet 100.000 forint értékben nappali tagozatos, az első diploma megszerzésére irányuló képzésben résztvevő informatikus könyvtáros szakos egyetemi és főiskolai hallgatók számára. Pályázni a könyvtáros szakmában újabban megjelenő változások és az újdonságok magyarországi adaptációjával kapcsolatos, e pályázati célra készült, befejezett tanulmánnyal lehet (min. terjedelem: 10 oldal, 1800 karakter/oldal). A pályázó nevének és elérhetőségeinek megjelölésével a tanulmány szinopszisát egy példányban 2005. november 1-jéig, a megírt, kész munkákat pedig 2005. december 31-ig három példányban kell eljuttatni postán vagy személyesen a kuratórium titkárához, Dr. Hangodi Ágneshez. A kuratórium legfeljebb két munkát jutalmaz, a döntés után a díjakat ünnepélyes keretek között adja át.
A kuratórium támogatni kívánja továbbá azokat az informatikus könyvtáros szakos hallgatókat és fiatal könyvtárosokat, akik a könyv- és könyvtári kultúra témakörében rendezett tudományos konferenciákon, tanulmányutakon szeretnének részt venni. Ennek érdekében pályázatot hirdet az utazási költségek (egy részének) fedezésére, alkalmanként és résztvevőnként 10.000,- forint értékben. A pályázók nevük és elérhetőségeik megjelölése mellett a konferencia vagy tanulmányút programjának, helyszínének, időpontjának és/vagy időtartamának részletezésével, valamint legalább egy szakmai ajánlással pályázhatnak, a pályázat határideje folyamatos. A pályázatokat három példányban, postán vagy személyesen kell a kuratórium titkárához, Dr. Hangodi Ágneshez eljuttatni. 
A kuratórium a kiírásra beérkezett pályázatok függvényében és saját lehetőségei ismeretében fenntartja magának a jogot a kiírt összegek átcsoportosítására, növelésére.

Pályázati eredmények

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma 2004 márciusában pályázatot hirdetett a hazai felsőoktatási intézményekben tanuló, arra érdemes, rászoruló informatikus könyvtáros szakos hallgatók és a könyvtári szakterület doktoranduszai rendszeres tanulmányi támogatására a 2004/2005. tanévre összesen 100.000 forint értékben. A tanév tíz hónapjára szóló, havonkénti 10.000 forintos ösztöndíjat egy pályázó nyerhette el. A támogatás feltétele a Kovács Máté-életmű, ill. a professzor tevékenységéhez kapcsolódó ismeretterületek elmélyült tanulmányozása volt.
A kuratórium Patkósné Hanesz Andrea, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Könyvtártudományi alprogramjának első éves hallgatója pályázatát ítélte jutalmazásra méltónak.

A Kovács Máté Alapítvány pályázati felhívása, 2004/2005.

PÁLYÁZAT

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma 100.000 forint értékben pályázatot hirdet nappali tagozatos, az első diploma megszerzésére irányuló képzésben résztvevő informatikus könyvtáros szakos egyetemi és főiskolai hallgatók számára. Pályázni Kovács Máté életművéhez kapcsolódó témákban (a professzor által művelt könyvtári szakterületek: könyvtártörténet, -szociológia, -politika stb.) e pályázati célra készült, befejezett tanulmánnyal lehet (min. terjedelem: 10 oldal, 1800 karakter/oldal). A pályázó nevének és elérhetőségeinek megjelölésével a tanulmány szinopszisát egy példányban 2004. szeptember 1-jéig, a megírt, kész munkákat pedig 2004. december 31-ig három példányban kell eljuttatni postán vagy személyesen a kuratórium titkárához, Dr. Hangodi Ágneshez (OSZK Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári palota F. ép.). A kuratórium legfeljebb két munkát jutalmaz, a döntés után a díjakat januárban, a Magyar Kultúra napjához kapcsolódva, ünnepélyes keretek között adja át.
A kuratórium pályázatot hirdet továbbá a hazai felsőoktatási intézményekben tanuló arra érdemes, rászoruló informatikus könyvtáros szakos hallgatók és a könyvtári szakterület doktoranduszai rendszeres tanulmányi támogatására a 2004/2005. tanévre összesen 100.000 forint értékben. A tanév tíz hónapjára szóló, havonkénti 10.000 forintos ösztöndíjat egy pályázó nyerheti el. A támogatás feltétele a Kovács Máté- életmű, ill. a professzor tevékenységéhez kapcsolódó ismeretterületek elmélyült tanulmányozása, melynek eredményeit 2006-ra, a professzor születésének 100. évfordulójára tervezett megemlékezések alkalmával szeretnénk hasznosítani. A pályázathoz részletes szakmai önéletrajzot, publikációs jegyzéket és egy, a pályázó könyvtárosképző oktatási intézményének oktatójától származó ajánlást kell benyújtani postán vagy személyesen a kuratórium titkárához, Dr. Hangodi Ágneshez (OSZK Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári palota F. ép.), a benyújtás határideje 2004. május 31.
A kuratórium a pályázatok függvényében és ismeretében fenntartja magának a jogot a kiírt összegek átcsoportosítására, növelésére.