Pályázati támogatás

A kuratórium 30.000 forintos támogatást ítélt meg Gyimesiné Franyó Borbála pályázatára, amelyet a pályázó az Alapító okiratban megjelölt célokra hivatkozva nyújtott be. Ezzel a kuratórium méltányolta a pályázó eddigi erőfeszítéseit (eltekintve a pályázat szociális helyzetre vonatkozó utalásaitól), amelyeket - hátrányos helyzetét ellensúlyozva - szakmai előmenetele érdekében tett. A kuratórium elvárja, hogy a pályázó személyes példájával népszerűsítse az Alapítványtól kapott támogatást és a szakmai nyilvánosság előtt foglalja össze és fejtse ki: mennyiben segítette szakmai fejlődését a kapott támogatás. A pályázó beszámolója itt olvasható.