Pályázati eredmények

Az Alapítvány által az év elején meghirdetett pályázaton (Fülöp Géza életútja és életműve egy-egy szeletének feldolgozása) a kuratórium az oktatói kategóriában Czövek Zoltán, a hallgatói kategóriában pedig Papp Margit benyújtott pályaművét tartotta jutalmazásra méltónak. Az ötven-ötvenezer forintos pályadíj átadása alkalmával a kuratórium mindkettőjüket az elkezdett munka folytatására biztatta, tanácsot adva és konzulensi segítséget ajánlva a folytatás irányához is.