2015

A 2015-ös hallgatói ösztöndíj átadása Debrecenben

2015. december 7-én a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának főigazgatói szobájában (egykor Kovács Máté szobája volt) került sor az Alapítvány idei ösztöndíj-átadó ünnepségére. Az ösztöndíjat Balázsi Dorina, a Debreceni Egyetem Informatika Kara Könyvtárinformatika Tanszéke informatikus könyvtáros mesterszakos hallgatója kapta munkája elismeréséül. Balázsi Dorina Kovács Máté biobibliográfiájának kiegészítését készítette el, a Professzor úr szakirodalmi munkásságának és a róla szóló irodalomnak a 2007 és 2014 közé eső időszakát dolgozta fel. Az ünnepségen az Alapítvány kuratóriumának képviseletében részt vett Kovács Ilona és Suppné Tarnay Györgyi, a Könyvtárinformatika Tanszék képviseletében Eszenyiné Dr. Borbély Mária, Balázsi Dorina témavezetője és a vendéglátó intézmény főigazgatója, Karácsony Gyöngyi.

Suppné Tarnay Györgyi köszöntőbeszéde

Kovács Ilona köszöntője

Ünnepi, kibővített kuratóriumi ülés Kovács Máté születésének 109. évfordulója alkalmából

2015. november 10-én 14 órai kezdettel az alapítvány ünnepi, kibővített kuratóriumi ülést tartott a MTA Könyvtár és Információs Központ II. emeleti konferenciatermében. Az eseményen negyedszer került sor a 2012-ben alapított Kovács Máté emlékének ápolásáért elnevezésű emlékplakett átadására.

Az emlékplakettet dr. Kertész Gyuláné Molnár Katalin kapta. Az ünnepségen elhangzott laudáció szerint "a Molnár és az egész családot illeti az emlékérem, hogy közel félévszázadon át őrizték ezt a nagyon fontos és értékes levelezést, hogy Kertész Gyula elsőként hozta szóba, valamint ismertette a hagyatékot és kettejük, Molnár Pál és Kovács Máté kapcsolatát, és most Kertész Kati gondos előkészítő munka után a köz rendelkezésére bocsátotta. Ezzel a Kovács Máté hagyatékot jelentős értékkel gyarapította.”.

Meghívó, részletes program

Doktorandusz előadás Kovács Máté könyvtárigazgatói tevékenységének hatásairól

2015. november 10-én a kaposvári Egyetemi Könyvtárban Könyvtárak a tudomány és a felsőoktatás szolgálatában. 10 éves a Kaposvári Egyetem könyvtára, 80 éves az MKE címmel országos tudományos konferencia zajlott, amelynek egyik előadója Fülep Ádám, az EKF Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum, könyvtárosa, a Neveléstudományi Doktori Iskola I. évfolyamos PhD-hallgatója, az alapítvány korábbi ösztöndíjasa volt. Előadását Kovács Máté könyvtárigazgatói munkásságának tanulságai egy intézményi könyvtárfejlesztés számára címmel tartotta meg. 

A személyi jövedelemadó 1%-ból befolyt összeg

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma ezúton köszöni meg mindazok támogatását, akik 2014. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát a 2015. év elején az Alapítvány adószámára utalták át. A felajánlott összeget - 34.899-, Ft - a Kuratórium ösztöndíjakban megvalósuló célokra használja fel. A korábbi évben az Alapítvány javára felajánlott összegből a 2014-es évben átadott Az év fiatal könyvtárosa díj különdíjának költségeit fedeztük.

A Könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 1945 után - előkerült a kézirat

A családi hagyatékból 2013 őszén váratlanul előkerült az Antológia 3. kötetének előkészített kézirat-anyaga. A Kovács Máté Alapítvány támogatásával az anyag digitalizálására került, és a Magyar Elektronikus Könyvtárban 2015. szeptember közepe óta elérhető: http://mek.oszk.hu/14500/14538/

A kézirat tartalmáról Kovács Ilona készített összefoglalót, amely a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2015. évi áprilisi számában jelent meg, Újabb adatok a Könyv és könyvtár a magyar társadalom életében c. kiadvány történetéhez: a 3. kötet, az 1945 utáni korszak munkálatairól és kéziratáról címmel (38-49. p.).

Újabb Kovács Máté-tanulmányok

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros c. folyóirat 2015. évi áprilisi számában két új, Kovács Máté tevékenységével kapcsolatos új tanulmány jelent meg:

- Bényei Miklós: Kovács Máté műveltségeszménye az 1956-os könyvtárügyi jogszabályok tükrében (11-15. p.)

- Maróti Andor: A kommunikáció és a kultúra kapcsolata Kovács Máté gondolkodásában – és a belőle levonható következtetések (3-10 .p.)

Az év fiatal könyvtárosa 2015 különdíj átadása

Az idei évben a szolnoki vándorgyűlés keretei között került sor a Kovács Máté Alapítvány által felajánlott Az év fiatal könyvtárosa különdíj átadására. A díjat Puskás Nikoletta, a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtárának tájékoztató könyvtárosa kapta. A pályázatra beadott dolgozatának címe: Információs grafika alkalmazása a könyvtári tájékoztatásban.

A pályamunka szövege és néhány melléklete (1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.)

Interjú a díjazottal a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2015. évi 7-8. számában (47-48. p.)

A díjátadásról készült fotókat Breznai Elvirának és Mándli Gyulának köszönhetjük. 

Szakdolgozat Kovács Máté és Hajdúszoboszló kapcsolatáról

Nagy Tamás, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem informatikus könyvtáros szakos végzős hallgatója - szülővárosához, Hajdúszoboszlóhoz kötődve - diplomunkáját Kovács Mátéról szóló témában készítette el. A dolgozat címe: Kovács Máté művelődés- és könyvtárpolitikai tevékenysége és hatásai az utókorra.

A hajdúszoboszlói könyvtár új épülete

2015. február második felében került sor Hajdúszoboszlón a Kovács Máté Kulturális Központ új épületének átadására. A korábbi konstrukciónak megfelelően most is az épületben kapott helyet a városi könyvtár.

A hajdúszoboszlói Szókimondó 2015. 1-2. számában beszélgetés jelent meg Vincze Ferenccel, a pályázati program vezetőjével Papp András tollából Megújult a művelődési központ címmel (2-5. p.)

Tanulmány Kovács Máté akadémiai könyvtári tevékenységéről

A Könyvtári Figyelő 2014. évi 4. számában megelent Hay Diana: Kovács Máté akadémiai könyvtári tevékenysége című tanulmánya (514-527. p.). A KF e száma 2015. január első napjaiban jut el az előfizetőkhöz és a könyvtárakba.