2009

Pályázati eredmények

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma a 2009. évre kiírt hallgatói pályázatok kategóriájában Fülep Ádám (Eszterházy Károly Főiskola, Eger) A debreceni egyetemi könyvtárat második nemzeti könyvtárrá fejlesztő Kovács Máté című dolgozatát 60.000 Ft-tal, Nagy Andor (Eszterházy Károly Főiskola, Eger) Egységben az erő – Kovács Máté és a magyar könyvtárügy legfontosabb fejlődési tényezői 1949-1956 között című dolgozatát 40.000 Ft-tal; az oktatói kategóriában pedig Czövek Zoltán (NYME Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar, Szombathely) Az egyetemi könyvtárosképzés megindulása Magyarországon (A képzés előzményei és első évei, 1949-1956) című dolgozatát 80.000 Ft-tal jutalmazta.

Megemlékezés Kovács Máté születésének 103. évfordulója alkalmából

A Kovács Máté születésének 103. évfordulóján lezajlott megemlékezésen az Alapítvány képviseletében Bényei Miklós mondott ünnepi beszédet. (nyomtatásban ld.: Tisztelgés Kovács Máté emléktáblája előtt. Szókimondó, 2009. 12. 38-39.) Ezt követően a Kovács Máté Alapítvány, a Városi Művelődési Központ és Könyvtár és a Kovács Máté Városi Könyvtárért Alapítvány képviselői helyeztek el koszorút a hajdúszoboszlói művelődési központ falán található emléktáblánál.

A személyi jövedelemadó 1%-ból befolyt összeg

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma ezúton köszöni meg mindazok támogatását, akik 2008. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát a 2009. év elején az Alapítvány adószámára utalták át. A felajánlott összeget - 17.580,- Ft - a Kuratórium a Fülöp Géza születésének nyolcvanadik, halálának tizedik évfordulója alkalmából készülő kötet kiadási költségeinek kiegészítésére fordítja.

Újabb publikációk Kovács Mátéról

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2009. augusztusi számában megjelent Tóth Gyula Kovács Máté útja a könyvtárügybe c. (p. 46-56.); a Könyvtári Figyelő 2009. évi 3. számában pedig a Fél évszázad története és a Kovács Máté-kutatások helyzete, feladatai c. tanulmánya (p. 428-444.).

Emlékezés Kovács Mátéra a MKE 41. vándorgyűlésén

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 41. Vándorgyűlésén az egyesület Társadalomtudományi Szekciója és a MKE Hajdú-Bihar megyei szervezete a Kovács Máté Alapítvánnyal közösen állította összea szekcióülés programját. A múltban kiemelkedő tevékenységet folytató könyvtárosokról szóló megemlékezések sorában ez alkalommal a vándorgyűlés debreceni helyszínéhez egyetemi könyvtárigazgatói tevékenységén keresztül igen szorosan kapcsolódó Kovács Mátéról hallhattak előadásokat az érdeklődők.

A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 1849-től 1945-ig c. kötet digitalizált változata

A Kovács Máté szerkesztésében és közreműködésével készült "A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 1849-től 1945-ig" c. kötet digitalizált változata elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) állományában.

A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében az államalapítástól 1849-ig c. kötet digitalizált változata

A Kovács Máté szerkesztésében és közreműködésével készült "A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében az államalapítástól 1849-ig" c. kötet digitalizált változata elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) állományában.

A Kovács Máté Alapítvány pályázati felhívása, 2009

PÁLYÁZAT

   A Kovács Máté Alapítvány pályázatot hirdet informatikus-könyvtár szakos hallgatók, tanszéki oktatók és könyvtártörténeti kutatást végzők, az iránt érdeklődők számára.
   Az Alapítvány az alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában megjelölt célok teljesítésének tekinti nem csak a névadó életművének, hanem általában a magyar könyv- és könyvtári kultúrának ápolását, története kutatásának szorgalmazását. Hatvan éve, 1949-ben nem csak Kovács Máté váltott, lett élete végéig a könyvtárügy részese, egyik legfőbb formálója, de számos sorsfordító változás történt a magyar könyvtárügyben is. Az Alapítvány kuratóriuma az ezekről való megemlékezés segítésére írja ki 2009. évi pályázatait. Elsősorban a Kovács Máté hagyaték (OSZK Kézirattár 210 Fond) valamint munkahelyei és más intézmények irattárának, levéltári/kéz- és gépiratos forrásainak hasznosítását várja el a pályázóktól. Nem kizárt publikált források használata is, de elsősorban eddig fel nem használt források révén új kérdéseket és válaszokat, új tények feltárást, új összefüggések felmutatását reméljük.

A Kiss Árpád Műhely beszélgetés-sorozata az "abszolút pedagógusokról"

A Magyar Pedagógiai Társaság keretei közt létrejött Kiss Árpád Műhely beszélgetés-sorozatot szervezett az "abszolút pedagógusokról" - a XX. századi magyarországi értelmiségtörténet fontos, ám elhanyagolt jelenségéről.
A Műhely első, a Pedagógia Társaság irodájában lezajlott rendezvényén Kovács Máté élete és munkássága volt a beszélgetés tárgya. A bevezető előadásokat Hankiss Elemér és Tóth Gyula tartotta.