nyertes pályázatok

Az Alapítvány különdíja a XXXVI. OTDK díjátadóján

A Kovács Máté Alapítvány a 2023. áprilisában megrendezett XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Könyvtártudományi alszekciója számára - egyeztetve a konferencia szervezőivel - az idei évben harmadszor, a négy évvel ezelőtti hagyományteremtő alkalmat folytatva különdíjat ajánlott fel egy arra érdemes pályamunka számára.

A szakmai zsűri döntése alapján a 25.000 forintos LIBRI könyv-ajándékutalványt Mátyás Flóra Mária, Mellen Adrienn Viktória, Szövérffy Kincső Virág (ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet) Charles Ammi Cutter élete és munkássága címet viselő pályamunkája kapta, témavezetőjük Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes volt.

Nyitófotó: Herr Anna, PTE

Hír és fotók az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet honlapján

Az Alapítvány különdíja a XXXV. OTDK díjátadóján

A Kovács Máté Alapítvány a 2021. áprilisában online formában megrendezett XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Könyvtártudományi szekciója számára - egyeztetve a konferencia szervezőivel - az idei évben másodszor, a két évvel ezelőtti hagyományteremtő alkalmat folytatva különdíjat ajánlott fel egy arra érdemes pályamunka szerzőjének.

A szakmai zsűri döntése alapján a 25.000 forintos LIBRI könyv-ajándékutalványt Polyák Dávid és A képregény műfajának kezdete, kialakulása és szerepe a könyvtárakban címet viselő pályamunkája kapta.

A pályamunka és melléklete

Az Alapítvány különdíja a XXXIV. OTDK díjátadóján

A Kovács Máté Alapítvány a 2019. áprilisában megrendezett XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Könyvtártudományi szekciója számára - egyeztetve a konferencia szervezőivel - az idei évben először, hagyományteremtő céllal különdíjat ajánlott fel egy arra érdemes pályamunka szerzőjének.

A szakmai zsűri döntése alapján a 25.000 forintos LIBRI könyv-ajándékutalványt Treszkai Anett és A könyvtár szerepe a 21. század iskolájában címet viselő pályamunkája kapta. A díjátadón az Alapítványt Kovács Ilona alapító kuratóriumi tag és Hangodi Ágnes alapítványi titkár képviselte.

A díjátadó fotóit köszönjük Barátné Dr. Hajdu Ágnesnek és az  XXXIV. OTDK  Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciója  szervezőjének, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának.<--break->

Pályázati eredmények

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma a 2010. évre kiírt oktatói pályázatok kategóriájában Sipos Anna Magdolna (PTE FEEK Könyvtártudományi Intézet, Pécs) "A könyvtári hálózat tehát a korszerű könyvtári munka nélkülözhtetlen lácszeme" Kovács Máté szerepe a magyar könyvtárügy szabályozásáról szóló 1956. évi 5. számú törvényerejű rendelet létrejöttében" című, és Czövek Zoltán (NYME Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar, Szombathely) "Kovács Máté szerepe az egyetemi könyvtárosképzés létrehozásában és az 1952. évi minisztertanácsi határozatban" című dolgozatát jutalmazta. Az emléklapokkal kísért támogató ösztöndíjakat az Alapítvány kuratóriuma 2011. február végi kibővített ülésén adja át.

Pályázati eredmények

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma a 2009. évre kiírt hallgatói pályázatok kategóriájában Fülep Ádám (Eszterházy Károly Főiskola, Eger) A debreceni egyetemi könyvtárat második nemzeti könyvtárrá fejlesztő Kovács Máté című dolgozatát 60.000 Ft-tal, Nagy Andor (Eszterházy Károly Főiskola, Eger) Egységben az erő – Kovács Máté és a magyar könyvtárügy legfontosabb fejlődési tényezői 1949-1956 között című dolgozatát 40.000 Ft-tal; az oktatói kategóriában pedig Czövek Zoltán (NYME Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar, Szombathely) Az egyetemi könyvtárosképzés megindulása Magyarországon (A képzés előzményei és első évei, 1949-1956) című dolgozatát 80.000 Ft-tal jutalmazta.

Pályázati támogatás

A kuratórium 30.000 forintos támogatást ítélt meg Gyimesiné Franyó Borbála pályázatára, amelyet a pályázó az Alapító okiratban megjelölt célokra hivatkozva nyújtott be. Ezzel a kuratórium méltányolta a pályázó eddigi erőfeszítéseit (eltekintve a pályázat szociális helyzetre vonatkozó utalásaitól), amelyeket - hátrányos helyzetét ellensúlyozva - szakmai előmenetele érdekében tett.

Pályázati eredmények

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma 2004 márciusában pályázatot hirdetett a hazai felsőoktatási intézményekben tanuló, arra érdemes, rászoruló informatikus könyvtáros szakos hallgatók és a könyvtári szakterület doktoranduszai rendszeres tanulmányi támogatására a 2004/2005. tanévre összesen 100.000 forint értékben. A tanév tíz hónapjára szóló, havonkénti 10.000 forintos ösztöndíjat egy pályázó nyerhette el. A támogatás feltétele a Kovács Máté-életmű, ill. a professzor tevékenységéhez kapcsolódó ismeretterületek elmélyült tanulmányozása volt.
A kuratórium Patkósné Hanesz Andrea, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Könyvtártudományi alprogramjának első éves hallgatója pályázatát ítélte jutalmazásra méltónak.

A nyertes pályázatok ünnepélyes díj-és oklevél-átadása

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma százezer forint értékben pályázatot hirdetett nappali tagozatos, az első diploma megszerzésére irányuló képzésben résztvevő könyvtár-informatika szakos egyetemi és főiskolai hallgatók számára. Pályázni a Kovács Máté életművéhez kapcsolódó témákban (a professzor által művelt könyvtári szakterületek: könyvtártörténet, -szociológia, -politika stb.) készült, befejezett tanulmánnyal, TDK- és szakdolgozattal lehetett. Az október közepéig beérkezett dolgozatok közül az Alapítvány kuratóriuma kettőt ítélt egyenlő díjazásra érdemesnek: a Debreceni Egyetem Matematikai és Informatikai Intézetének Komputergrafikai és Könyvtárinformatikai Tanszékén idén végzett Balla Ildikó ("Az információ és a könyvtár szerepe sikeres életpályák alakulásában") és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai és Könyvtártudományi Intézet Könyvtártudományi Tanszékének harmadéves hallgatója, Merc Hajnalka tanulmányát ("Magyarországról lexikonügyben").

Pályázati eredmények, a nyertes pályázatok megjelenése a szaksajtóban

A Kovács Máté Alapítvány 2002/2003. évi pályázatán nyertes Merc Hajnalka "Fél évszázad hazai lexikonkiadása" c. munkája a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros folyóirat augusztusi számában (49-57. p.)., Balla Ildikó "Az információ és a könyvtár szerepe sikeres életpályák alakulásában" c. tanulmánya pedig a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros folyóirat szeptemberi számában (36-43. p.). jelent meg nyomtatásban.