2008

Megemlékezés Kovács Máté születésének 102. évfordulója alkalmából

A Kovács Máté születésének 102. évfordulóján lezajlott megemlékezést követően az Alapítvány képviseletében Kovács Máté gyermekei, Kovács Ilona és ifj. Kovács Máté helyeztek el koszorút a hajdúszoboszlói művelődési központ falán található emléktáblánál.

A személyi jövedelemadó 1%-ból befolyt összeg

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma ezúton köszöni meg mindazok támogatását, akik 2007. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát a 2008. év elején az Alapítvány adószámára utalták át. A felajánlott összeget - 35.036,- Ft - a Kuratórium a Fülöp Géza születésének nyolcvanadik, halálának tizedik évfordulója alkalmából készülő kötet kiadására fordítja.

Emlékezés Fülöp Gézára az MKE 40. vándorgyűlésén

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 40. vándorgyűlésén az egyesület Társadalomtudományi szekciója és Vas megyei szervezete felkarolva a Kovács Máté Alapítvány kezdeményezését ez évi szekcióülését a 80 éve született és tíz éve elhunyt Fülöp Géza emlékének szentelte. A Kovács Ilona levezette emlékülésen felszólalók egyrészt az ELTE könyvtártudományi tanszéke egykori vezetőjének életútjáról, személyiségéről; másrészt a tudományos munkássága, publikációi inspirálta kutatásokról tartottak hosszabb-rövidebb előadásokat a NymE SEK Tanácstermét megtöltő bő hatvan fős hallgatóságnak.

Pályázati támogatás

A kuratórium 30.000 forintos támogatást ítélt meg Gyimesiné Franyó Borbála pályázatára, amelyet a pályázó az Alapító okiratban megjelölt célokra hivatkozva nyújtott be. Ezzel a kuratórium méltányolta a pályázó eddigi erőfeszítéseit (eltekintve a pályázat szociális helyzetre vonatkozó utalásaitól), amelyeket - hátrányos helyzetét ellensúlyozva - szakmai előmenetele érdekében tett.

A Kovács Máté Alapítvány pályázati felhívása, 2008/2009.

PÁLYÁZAT

A Kovács Máté Alapítvány pályázatot hirdet informatikus könyvtár szakos hallgatók és a könyvtáros tanszékek oktatói számára.
Az Alapítvány az alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában megjelölt célok teljesítésének tekinti nemcsak a névadó életművének, hanem általában a magyar könyv- és könyvtári kultúrának az ápolását is. Ennek jegyében tervezi a kuratórium, hogy megemlékezést szervez Fülöp Gézáról a szakma számára, mivel ebben az évben lenne nyolcvan éves, s tíz éve annak, hogy meghalt.
Pályázni Fülöp Géza életútja és életműve egy-egy szeletének feldolgozásával lehet. Úgy gondoljuk, ezek egyaránt alkalmasak évfolyam- és szakdolgozat témájául, sikeres megvalósítás esetén közzétételre és/vagy konferencián való előadásra. A pályázat díjazása is az lehet, hogy az Alapítvány gondoskodik a közzétételről (lektorálás), konferencián való részvétel vagy a téma folytatásának finanszírozásához való hozzájárulás formájában. Ezért konkrét összeget most nem jelöl meg a kiírás, a Kuratórium fenntartja magának a lehetőséget, hogy azt - saját lehetőségei mellett - a beérkezett pályamunkák száma és minősége alapján állapítsa meg.

Emlékkötet a száz esztendeje született Kovács Máté tiszteletére

Megjelent a 2006-os jubileumi Kovács Máté-év konferenciáin elhangzott előadásokat tartalmazó kötet: A jövő a múlt és a jelen egységére épül : Emlékkötet a száz esztendeje született Kovács Máté tiszteletére / [... szerk.: Hangodi Ágnes]. - Debrecen : DEENK, 2007. - 274. p. : ill.